Sendikanın Adı : 

           Türkiye Kamu Emeklileri Sendikasıdır.
            Kısa İsmi : (TÜRK EMEKLİ-SEN) dır.

Sendikanın Merkezi ve Adresi :

            Sendikanın Merkezi : ANKARA’DIR.

            Adresi : Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci/ANKARA

            - Merkezin başka bir İl’e nakline Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine, ilgili mercilere bilgi vermek kaydı ile Merkez Yönetim kurulu yetkilidir.

 Sendikanın Faaliyet Alanı : (Kapsam)

            Sendika, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve özel kanunlara tabi kurumlardan emekli olan tüm emekliler ile bunların dul ve yetimlerini kapsar. 
Faaliyet alanı TÜRKİYE’DİR.

Sendikanın Amacı, Yetkileri ve Çalışma Yöntemi :

Sendikanın Amacı :

           Sendika Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması doğrultusunda Demokratik ve Atatürk ilkelerinden sapmadan Milli-Manevi değerlere bağlı ve saygılı, Demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmasına hizmet etmeyi, Devlet, Millet bütünleşmesini temin etmek suretiyle toplum, emekli ve iş barışını tesis etmeyi, hür sendikacılık ilkeleri içerisinde üyelerinin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde, üyelerin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme ile Türk Kamu Emeklilerini sendika kanalıyla T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Ekonomik konsey nezdinde temsil ettirmektedir.