GENEL KURUL  İLANI


Türkiye Kamu-Sen 5. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemle;
12-13 Nisan 2014 tarihlerinde saat 10:00’da Büyük Anadolu Hotel- Esenboğa Havaalanı Yolu 27.km Akyurt/ANKARA adresinde toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra aynı gündemle 19-20 Nisan 2014 tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk sağlanmaksızın toplanacaktır.
 
12 Nisan 2014 Cumartesi

 • Açılış
 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 • Divan Teşkili
 • Protokol Konuşmaları
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve ibrası
 • Mali raporun okunması görüşülmesi ve ibrası
 • Bağımsız denetçi raporunun genel kurulu sunulması, Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
 • Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onayı
 • Mevzuat gereği yapılması gereken Tüzük değişiklikleri
 • Genel Kurulun yönetim kuruluna devredeceği yetkiler
 • Yönetim, Denetleme ve disiplin kurulları asil ve yedek üyeliklerine adaylık başvurusu
 • Dilek ve temenniler

13 Nisan 2014 Pazar

 

 • Zorunlu organların seçimi(yönetim, denetleme, disiplin kurulları asil ve yedek üye seçimi)
 • Kapanış